สอบถาม / แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อความที่จะสอบถาม / แสดงความคิดเห็น
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141-9600 || email : [email protected] || facebook : สถาบันพระปกเกล้า